مهمترين ویژگیهای پیامبر اكرم صلى الله عليه وآله (أمّي)


طرح سؤال درباره اين موضوع: