سخنرانى حجت الاسلام انصارى بحرينى در دعاى ندبه حسينيه جهرميهاى بحرين 14 شهريور 93


طرح سؤال درباره اين موضوع